Selamat Datang. Silakan hubungi WhatsApp 08562856610 untuk informasi stok buku yang Anda butuhkan.
Keranjang 0
Display Yen Gajah Dadi Jaran.jpg

Yen Gajah Dadi Jaran

Rp 34,000.00


  • Aryo Gendeng
  • 13 x 19 cm | 100 gr
  • Penerbit Garudhawaca


Cerita cekak iki nggambarake polahe cah-cah enom wektu saiki. Diseja  bisaa kanggo gambaran wektu saiki, kenaa kanggo pawitan nandhingake cara  uripe wong Jawa sing biyen karo sing saiki.

Saperangan cerkak sing  kamot ing kene wis tau dipacak ing majalah Djaka Lodang: Kamar; Buku lan  Dhuwit Sialan; Streees Ni Yeee!!; Kangen Bro; lan Ulang Taun.