Anda di jogja? mari merapat menyaksikan pertunjukan tari kontemporer di PARADANCE ke-20. Cari Tahu
Keranjang 0
Display Yen Gajah Dadi Jaran.jpg

Yen Gajah Dadi Jaran

Rp 34,000.00


Cerita cekak iki nggambarake polahe cah-cah enom wektu saiki. Diseja  bisaa kanggo gambaran wektu saiki, kenaa kanggo pawitan nandhingake cara  uripe wong Jawa sing biyen karo sing saiki.

Saperangan cerkak sing  kamot ing kene wis tau dipacak ing majalah Djaka Lodang: Kamar; Buku lan  Dhuwit Sialan; Streees Ni Yeee!!; Kangen Bro; lan Ulang Taun.