Anda di jogja? mari merapat menyaksikan pertunjukan tari kontemporer di PARADANCE ke-20. Cari Tahu
Keranjang 0
Display  Peradaban Islam.jpg

History of Islamic Civilization

Rp 55,000.00


Muhammad Fathurrohman. Paparan sejarah pertumbuhan peradaban Islam. Sejak masa Nabi hingga  Lahir dan merosotnya kekhalifahan bani Abbasiyah. Daftar pergantian  kepemimpinan termasuk prestasi dan peristiwa-peristiwa penting yang  menandai naik turunnya pengaruh Islam di wilayah jazirah Arab dan  sekitarnya.Muhammad Fathurrohman. History of Islamic Civilization :  Peristiwa sejarah peradaban Islam, sejak zaman Nabi sampan Abbasiyah