Selamat Datang. Silakan hubungi WhatsApp 08562856610 untuk informasi stok buku yang Anda butuhkan.
Keranjang 0
Display Godhong Suruh.jpg

Godhong Suruh Temu Rose

Rp 38,000.00


  • Sugito HS
  • 18 x 11 cm : 160 hlm
  • ISBN 978-602-18362-2-4
  • Penerbit Garudhawaca


Buku  ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa  yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.

Teks di cover belakang :

Kumpulan Cerkak  Godhong Suruh Temu Rose iki  saperangan akeh nate kapacak ing Harian Jogja tahun 2008. Iki kang  ndadekake penerbit Garudhawaca duwe melik nerbitake. Sebab cerkak-cerkak  kang kapacak ing kalawarti (koran) iku umume luwih menthes, cekak aos.  Lan maneh, cerkak-cerkak iki luwih akeh ngrembug bab-bab kahanan padinan  kang ora ngayawara, saengga luwih kepenak diwaca lan kena kanggo  hiburan apa dene kanggo salah sawijining kaca nyawang urip lan kahanane  para maos.