" />

Sastra Jawa

Buku sastra dalam bahasa Jawa

Prabayekti

Rp 40.000,00

Rp 36.000,00

Serat Plerok

Rp 35.000,00

Rp 31.500,00

Aja Sok Ngeyel

Rp 35.000,00

Rp 33.250,00

Yen Gajah Dadi Jaran

Rp 34.000,00

Rp 30.600,00

Mak Ana Asu Mlebu Ngomah

Rp 55.000,00

Rp 49.500,00

Godhong Suruh Temu Rose

Rp 38.000,00

Rp 34.200,00

Layange Sinta Marang Rama

Rp 30.000,00

Rp 28.500,00